İdari Personel

  

 

Vedat PARTI

Enstitü Sekreteri

vedatparti@duzce.edu.tr

 


 


Rasim ONGUN

Bilgisayar İşletmeni

rasimongun@duzce.edu.tr


 


Hayrettin BEKLEVİÇ

Bilgisayar İşletmeni

hbeklevic@duzce.edu.tr


 


Ayşe TOPALOĞLU

 Memur

aysecolakca@duzce.edu.tr