Yönetim

 



Prof. Dr. Resul KARA

Enstitü Müdürü

 



Prof. Dr. Müge KANUNİ ER

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ALTUN

Enstitü Müdür Yardımcısı