İdari Personel

  

 


Selim GÜVEN

Enstitü Sekreteri

1553

selimguven@duzce.edu.tr  

 


 


 Rasim ONGUN

Bilgisayar İşletmeni

1557

rasimongun@duzce.edu.tr


 


 Hayrettin BEKLEVİÇ

Bilgisayar İşletmeni

1555

 hbeklevic@duzce.edu.tr 


 


Ayşe TOPALOĞLU

 Memur

1552

aysecolakca@duzce.edu.tr