100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI ÖĞRENCİ ALIMI

15 Ağu

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Enstitümüze aşağıda belirtilen doktora programlarına bursiyer öğrenci alınacak olup başvuru tarihleri 03-07 Eylül 2018 ve Sınav tarihi 11 Eylül 2018 olarak planlanmaktadır. Başvurular için 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında tekrar duyuru yayınlanacaktır.

 Alan Adı Kontenjan
Peyzaj Mimarlığı5
Sürdürülebilir Tarım  5 
Yenilebilir Enerji ve Enerji Depolama
5
Web Teknolojileri ve Bulut Bilişim5
 

Enstitü Başvuru Şartları;

Yüksek Lisans Mezunları; Not ortalaması 2,5 ve üzeri, ALES sayısal puanı 55 ve üzeri, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

Lisans Mezunları; Not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 80 puandan az olmamak, ALES sayısal puanı 80 ve üzeri, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak.

Öğrenci burs başvuru şartları

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

* Herhangi bir işte çalışmayan bursiyer öğrencilerimize aylık 2000,00 TL burs ödenmektedir.