2017–2018 BAHAR DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE MÜRACAAT ŞARTLARI

28 Ara

2017-2018 Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları ve Müracaat Şartlarını Görmek için Tıklayınız.

  

Açıklamalar: 

Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Adaylar, sınavlar esnasında sınav giriş belgesi ile birlikte imzalı " Aday Başvuru Formu" nu görevlilere ibraz etmek zorundadır. Ayrıca adayların sınava gelirken yanlarında diploma ve transkript fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.


Online başvuru sisteminde not ortalaması girişleri transkriptlerde tanımlı 100’ lük sisteme göre yapılmalıdır. 100’ lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (4.00’ lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’ lük sisteme dönüştürülecektir)

Online başvuru sistemine vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.


Online başvuru için tıklayınız.

Sınav giriş belgesi için tıklayınız.