2016-2017 Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları ve Müracaat Şartları

27 Ara


2016-2017 Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları ve Müracaat Şartlarını Görmek için Tıklayınız.


Açıklamalar: 

Başvurular online yapılacaktır ve Online başvuru esnasında gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Adaylar, sınavlar esnasında nüfus cüzdanı ile birlikte imzalı " Aday Başvuru Formu" nu görevlilere ibraz etmek zorundadır. " Aday Başvuru Formu ve Sınav Giriş Belgesi" yanında olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.


Online başvuru sisteminde not ortalaması girişleri transkriptlerde tanımlı 100’ lük sisteme göre yapılmalıdır. 100’ lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. (4.00’ lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’ lük sisteme dönüştürülecektir)

Online başvuru sistemine vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için, adayların Bilim ve Mülakat Sınavına gelirken diploma, transkript, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, detaylı özgeçmişlerini, başvuru formu ve sınav giriş belgesini sınav jürisine teslim etmek zorundadırlar. 


Online Başvuru İçin Tıklayınız. 

Sınav Giriş Belgesi Almak İçin Tıklayınız.


(Sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar, Bilim ve Mülakat Sınavına alınmayacaktır.)

 

NOTLAR:

Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavına sadece Fen Bilgisi Eğitimi Programına başvuracak adaylardan ÜDS, KPDS, YDS sınavlarından veya YÖK'ün eşdeğer kabul ettiği sınavlardan en az 40 puan şartını  sağlamayan adaylar girecektir.

 

Adaylar sadece bir Anabilim dalına başvuru yapabilirler.